Saturday of the 4th Week of Lent

John 7:40-53

Discussion about the Origins of the Messiah

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy DD

2016 Friday, March 11, 2016

SATURDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT (YEAR C) – JUAN 7:40-53. UNSA MAY ATONG BUHATON KON KITA HULGA-ON TUNGOD SA ATONG PAGBUHAT OG MATARONG? Ang tawo nga magsulti sa kamatuoran ug magbuhat sa angay’ng buhaton makasuko sa mga tawong daotan. Dili kalikayan nga adunay pagpanglutos ug pagpanghulga nga masinati sa mga tawong matarong. Kini ang nahitabo sa mga propeta sama sa nasinati ni Jeremias. Ingon usab niini ang nasinati ni Kristo batok sa kadagkoan sa mga pari ug mga Pariseo. Apan, haloyo sa mga pagpanghulga, ang mga propeta ug si Jesus wala mohunong sa ilang pagsangyaw sa kamatuoran ngadto sa katawhan. Ang mga Pulong sa Dios karong adlawa magdasig unta kanatong tanan sa pagbarog sa kamatuoran ug sa paghimog mga lakang alang sa kalinaw, hustisya ug kaangayan, uban sa pagsalig sa panabang sa Kahitas-an. Posted by Abet Uy

abetuy.blogspot.com/2016/03/saturday-of-4th-week-of-lent-year-c.html

2017 Friday, March 31, 2017

SATURDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT – JUAN 7:40-53. UNSA MAY ATONG BUHATON KON KITA HULGA-ON TUNGOD SA ATONG PAGBUHAT OG MATARONG? Ang tawo nga magsulti sa kamatuoran ug magbuhat sa angay’ng buhaton makasuko sa mga tawong daotan. Dili kalikayan nga adunay manglutos ug manghulga kaniya sama sa nahitabo sa mga propeta. Ingon usab niini ang nasinati ni Kristo batok sa kadagkoan sa mga pari ug mga Pariseo. Apan, haloyo sa mga pagpanghulga, ang mga propeta ug si Hesus wala mohunong sa ilang pagsangyaw sa kamatuoran ngadto sa katawhan. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagbarog sa kamatuoran ug sa paghimog mga lakang alang sa kabag-ohan, kalinaw, hustisya ug kaangayan, uban sa pagsalig sa panabang sa Dios. Nindot ang giingon: “He who kneels before God can stand before anyone.” Posted by Abet Uy

abetuy.blogspot.com/2017/03/saturday-of-4th-week-of-lent.html

***************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to Other Homily Sources

Back to: Saturday of the 4th Week of Lent

This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s