Thursday of the 7th Week of Easter

John 17:20-26

The Prayer of Jesus

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy DD

2013 Thursday of the 7th Week of Easter (Year C): Juan 17:20-26. Sa unsa mang paagiha kita magkahiusa? Adunay mga tawo nga magkahiusa diha sa bisyo, sama sa pag-inum, pagpanugal, ug pangbabae. Ang uban magkahiusa sa pagpanglibak, pagpanikas, pagpangawat, ug pagpamaligya og druga. Dili kini maayo. Diha sa ebanghelyo si Jesus nag-ampo nga kita nga iyang mga sumusunod magkahiusa sama nga siya ug ang iyang Amahan nahiusa sa gugma. Ang gugma maoy maghimo sa pagkahiusa nga positibong hiyas. Nindot kaayo kon kita magkahiusa sa atong pagtoo sa Dios, sa pagbantay sa kalinaw, sa pagsulbad sa kapobrehon, sa pagpalig-on sa pamilya, sa pag-amping sa kinaiyahan, ug uban pa. Kini nga panaghiusa maoy atong himoon tungod kay pinaagi niini ang katilingban sa Dios malig-on.(fr. Abet Uy –

Source: abetuy.blogspot.com/2013/05/thursday-of-7th-week-of-easter-year-c.html)

2016 Wednesday, May 11, 2016

THURSDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR C) – JUAN 17:20-26. SA UNSA MANG PAAGIHA KITA MAGKAHIUSA? Adunay mga tawo nga magkahiusa diha sa bisyo, sama sa pag-inum, pagpanugal, ug pangbabae. Ang uban magkahiusa sa pagpanglibak, pagpanikas, ug pagpamaligya og druga. Dili kini maayo. Diha sa ebanghelyo si Hesus nag-ampo nga kita magkahiusa sama nga siya ug ang iyang Amahan nahiusa sa gugma. Ang gugma maoy maghimo sa pagkahiusa nga positibong hiyas. Nindot kaayo kon kita magkahiusa sa pagbantay sa kalinaw, sa pagsulbad sa kapobrehon, sa pagpalig-on sa pamilya, sa pag-amping sa kinaiyahan, ug uban pa. Kini nga panaghiusa maoy atong himoon tungod kay pinaagi niini ang katilingban sa Dios malig-on. Hinumduman nato ang giingon ni Hans Urs Von Balthasar: “Even if a unity of faith is not possible, a unity of love is.” Posted by Abet Uy

Source: abetuy.blogspot.com/2016/05/thursday-of-7th-week-of-easter-year-c.html

************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to Other Homily Sources

Back to: Thursday of the 7th Week of Easter

Advertisements
This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s