Wednesday of the 7th Week of Easter

John 17:11b-19

The Father’s Word is Truth

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy DD

2013 Wednesday of the 7th Week of Easter (Year C) – Juan 17:11b-19. Unsa may unod sa atong mga pag-ampo? Diha sa pag-ampo daghan kanato mangayo sa Ginoo sa personal nga mga kagustohan. Dili man kini sayop, apan magbantay kita tungod kay bisan sa pag-ampo kita mahimong laog. Ang ebanghelyo naghatag kanato og usa ka maayong panig-ingnan sa pag-ampo. Si Cristo nag-ampo ngadto sa Dios Amahan dili para sa iyang kaugalingong panginahanglan kondili para sa kaayohan sa iyang mga tinun-an. Gihangyo niya ang Amahan nga ubanan niya kanunay ang mga tinun-an, ug nga bantayan sila batok sa tanang kadaot dinhi sa kalibotan. Kini magdasig kanato sa pag-ampo dili lamang para sa atong kaayohan kondili para sa kalamboan sa silingan ug sa bagang katilingban. (Fr. Abet Uy –

Source: betuy.blogspot.com/2013/05/wednesday-of-7th-week-of-easter-year-c.html)

2016 Tuesday, May 10, 2016

WEDNESDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR C) – JUAN 17:11B-19. UNSA MAY UNOD SA ATONG MGA PAG-AMPO? Diha sa pag-ampo daghan kanato mangayo sa Ginoo sa personal nga mga kagustohan. Dili man kini sayop, apan magbantay kita tungod kay bisan sa pag-ampo kita mahimong laog ug magkinaugalingon. Si Kristo naghatag kanato’g maayong panig-ingnan sa pag-ampo. Nangaliyupo siya ngadto sa Dios Amahan dili para sa iyang kaugalingong panginahanglan kondili para sa kaayohan sa iyang mga tinun-an. Gihangyo niya ang Amahan nga ubanan niya kanunay ang mga tinun-an, ug bantayan sila batok sa tanang kadaot dinhi sa kalibotan. Kini magdasig kanato sa pag-ampo dili lamang para sa atong kaayohan kondili para sa kalamboan sa mga silingan. Adunay nag-ingon: “When you take the time to pray for others, God finds the time to bless you.” Posted by Abet Uy

Source: abetuy.blogspot.com/2016/05/wednesday-of-7th-week-of-easter-year-c.html

************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to Other Homily Sources

Back to: Wednesday of the 7th Week of Easter

Advertisements
This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s