Tuesday of the 7th Week of Easter

John 17:1-11a

The Prayer of Jesus

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy DD

2015 TUESDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR B) – JUAN 17:1-11. UNSA MAN ANG KINABUHING DAYON? Ang kinabuhing dayon wala lamang magpasabot og kinabuhing walay katapusan. Ang natad sa syensa ug medisina nagsigig pangitag mga paagi sa pagpalungtad sa kinabuhi sa tawo, apan kini dili garantiya sa usa ka maayong kinabuhi para kanato. Para asa man ang kinabuhi nga taas kon kini dili malipayon o makahuloganon? Para sa Balaang Kasulatan, ang kinabuhing dayon dili lamang katas-on sa kinabuhi (quantitative) kondili kalidad sa kinabuhi (qualitative). “Kini ang kinabuhing dayon, nga sila makaila Kanimo, ang bugtong matuod nga Dios, ug ang Imong gipadala, si Hesukristo.”  Nga sa ato pa, ang kinabuhing dayon mao ang usa ka kinabuhi nga nahilambigit pag-ayo sa Buhing Dios, ug tungod niini, puno sa kalinaw, kalipay ug gugma nga walay sama. Posted by Abet Uy

Source: abetuy.blogspot.com/2015/05/tuesday-of-7th-week-of-easter-year-b.html

************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to Other Homily Sources

Back to: Tuesday of the 7th Week of Easter

Advertisements
This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s