Thursday of the 5th Week of Easter

  • John 15:9-11
  • Joy in Christ

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy DD

THURSDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER (YEAR B) – JUAN 15:9-11. UNSA MAN NGA MATANG SA KALIPAY ANG GUSTO NATONG MAANGKON? Dinhi sa kalibotan adunay kalipay nga atong makuha gikan sa bahandi, materyal nga butang, sex, druga, alkohol, ug uban pa. Apan atong mabantayan nga kining matanga sa kalipay mabaw ug lumalabay. Si Kristo maoy nagtanyag kanato og kalipay nga hingpit ug malungtaron. Ang maong kalipay maangkon nato kon kita magpabilin diha Kaniya ug mosunod sa Iyang mga sugo. Nakasulay kana ba sa pagtabang og tawo nga kabos kaayo ug wala gyoy mahimo? Human sa pagbuhat niini, aduna kay mabati nga talagsaong kalipay. Ang maayong buhat iya sa Dios, ug ang iya sa Dios maghatag gayod nato og tinuod nga kalipay. Ang magsusulat nga si Zoroaster nag-ingon: “Doing good to others is not a duty. It is a joy, for it increases our own health and happiness.” Posted by Abet Uy

abetuy.blogspot.com/2015/05/thursday-of-5th-week-of-easter-year-b.html

**********

This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s