Thursday of the Octave of Easter

Luke 24:35-48

The Appearance to the Disciples in Jerusalem

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy DD

2017 Wednesday, April 19, 2017

THURSDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER – LUKAS 24:35-48. UNSA MAY GUSTO SA NABANHAW’NG KRISTO NGA ATONG ISANGYAW NGADTO SA KALIBOTAN? Sa iyang pag-ingon, “Kamo mga saksi niining mga butanga”, buot ni Kristo nga pamatud-an nato ang misteryo sa iyang kasakit ug pagkabanhaw. Siya usa ka Dios nga buhi. Gisakit siya ug gipatay sa mga daotan, apan wala siya magpabilin sa lubnganan. Nagmadaugon siya batok sa sala ug sa kamatayon, ug tungod niini, kita makalaum na sa kinabuhing dayon. Dugang pa niini, buot ni Kristo nga atong isangyaw ang kapasayloan sa mga sala sa tanan nga maghinulsol tungod sa iyang paghalad sa kinabuhi didto sa krus. Sanglit kita maoy unang nakasinati sa pasaylo sa Nabanhaw’ng Ginoo, kita ang magdasig sa uban sa pagdawat sa kapasayloan sa Dios diha sa sakramento sa kompisal. Posted by Abet Uy

Source: abetuy.blogspot.com/2017/04/thursday-of-1st-week-of-easter.html

************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to Other Homily Sources

Back to: Thursday of the Octave of Easter

Advertisements
This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s