Saint Anthony de Padua

June 13

Karong adlawa atong gipasidunggan si San Antonio de Padua, nga pagatawgon usab og San Antonio de Lisbon. Ang Padua usa ka lugar sa Italya diin si Antonio nagsangyaw sa pulong sa Dios ug namatay. Samtang ang Lisbon mao ang lugar sa Portugal diin si Antonio nahimugso. Daghang mga tawo ang nagdebosyon kang San Antonio. Siya ang sangpiton sa mga mawad-ag butang; siya ang duolon sa mga babaye nga mangita’g pamanhonon; siya ang duolon sa mga magtiayon nga walay anak; siya ang duolon sa mga mangita’g trabaho; ug siya usab ang patron sa mga viajedor.

Si San Antonio nagpakita sa iya dakong gugma sa Dios pinaagi sa pagsulod sa monasteryo sa relihiyosong grupo ni San Agustin sa edad nga 15 anyos. Gibiyaan niya ang kinabuhing hamugaway aron mahimong alagad sa Dios. Nibalhin siya ngadto sa pundok sa mga Franciscano aron mahimong misyonero sa Morroco uban sa pagdawat sa posibilidad nga siya mahimong martir. Gipakita niya ang dakong gugma para sa isig-katawo pinaagi sa pag-alagad sa mga masakiton ug gigutom, paghimong simple sa iyang mga pagtulun-an aron masabtan sa mga ordinaryong tawo, ug sa pag-inpluwensya sa gobyerno sa Padua aron maghimog balaod nga molaban sa mga kabos. Sa iyang kinabuhi, gipakita ni San Antonio nga dili mahimong bulagon ang paghigugma sa Dios ug sa isigkatawo.

Importante ang panig-ingnan ni San Antonio tungod kay daghan kanato nagtoo nga igo na ang atong pagsimba kada Dominggo aron ipakita nga kita nahigugma sa Dios. Daghan kanato dili mobati nga kinahanglan diay pud nga kita manginlabot sa kaayohan sa atong nasod, sa atong mga silingan, ug sa ubang mga tawo, ilabi na sa mga kabos. Hinumduman nato ang giingon ni San Juan: “Ang tawo nga moingon nga siya nahigugma sa Ginoo, apan walay gugma para sa iyang isigkatawo, usa ka bakakon.”

Si San Antonio namatay sa pangedaron nga 36 anyos. Pinaagi sa pagdeklara kaniya nga santos, gipakita sa Simbahan nga dili ang katas-on sa kinabuhi ang importante kondili ang kadak-on sa atong gugma para sa Dios ug sa isigkatawo.

See Today’s Readings:

OPTION   01,   02,   03,

Back to: HOMILIES FOR SOLEMNITIES AND OTHER SAINTS

Advertisements
This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s