Advent 3 – Friday

John 5:33-36

OTHER HOMILY SOURCES:

Jesus was sure of Himself and the purpose for which He came. The most confident of beings who ever lived, Jesus believed that His credibility welled up  from the center of His being, he didn’t need to seek approval from men nor from any external mechanisms. His actions cannot be dictated upon by anyone. His decisions were not swayed by public opinions. He wasn’t worried of the stubbornness of His detractors, nevertheless pitied them for their hardened hearts.

He came and accomplished the purpose for which he was born. He even cared less if the crowds nodded of frowned at every word of His pronouncements. In the face of opposition Jesus forged ahead, like a kite, he rose against the wind – not with it. He was confident that he bore truth and believed in Himself a hundred percent.

When answering the charges of His opponents He was well aware that no amount of self-testimony would stand by the norms neither by the minds of those interested only to see Him trip in the logic of His speech. He knew that even if John the Baptist testified on His behalf it was not lasting enough to overturn hearts that were irreversibly locked against seeing the light. Above it all, His words and deeds should be the judge of the person that he is. He knew and anchored on the truth that the Father is in Him and He is with the Father. It is the Father who sent Him and there is no other testimony greater than what He Himself is. No wonder He was sure about Himself; like a cyclone, Jesus derived His power from the calm center of His self. (Fr. Nielo Cantilado, SVD Bible Diary 2005)

************************************************************************

KALIGAYAHAN NG KAPASKUHAN: Reflection for CHRISTMAS NOVENA DAY 1 – SIMBANG GABI – December 16, 2014

Simula na naman ng Misa de Gallo.  Siyam na araw na naman tayong gigising ng maaga at iindahin ang lamig ng tubig sa pagligo.  Apat na Linggo ang ibinigay na Simbahang paghahanda na ang tawag natin ay Adbiyento.  Siyam na araw naman itong nobenang ating sinisimulang bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Kapistahan ng Kapaskuhan.  Ang mga ito ay ibinibigay sa atin ng Inang Simbahan upang makahuugan nating maipagdiwang ang Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. May mga espesyal tayong pagdiriwang na kasabay ng pagpasok ng masayang panahong ito. Sinimulan natin sa unang araw  ng Adbiyento ang Year of the Poor na kung saan ay hinahamon tayong balikan muli ang ating pagiging Simbahan ng mga Dukha o Church of the Poor.  Pinaghahandaan din natin ang pagbisita ng Santo Papa sa darating na taong 2015, isang malaking pagpapala para sa ating Simbahan dito sa Pilipinas.  At ngayon araw ding ito ay ipinagdiriwang din natin ang Pandaigdigang Taon ng mga Kabataan na kung saan binibigyan natin ng natatanging pagtingin ang mga kabataan sa ating Simbahan.  Katulad na Jesus na dumaan din sa pagiging kabataan, ang hangarin natin sa mundong ito ay mabuhay ng maligaya.  Para saan pa ang buhay kung tayo naman ay mabubuhay na malungkot?  Kaya nga ang katanungang magandang sagutin ay “ano ba ang makapagpapaligaya sa akin sa Paskong ito?”  Marahil nais natin ng bagong cellphone o tablet.  O baka naman gusto natin ng bagong damit o kotse.  May mga iba na ang nais ay mapalitan ang kanilang status na SINGLE sa IN A RELATIONSHIP. Dahil pag hindi ito nangyari ay magiging certified member na naman sila ng SMP o Samahan ng Malalamig ang Pasko. Sa unang araw ng Simbang Gabi ay ibinibigay sa atin si Juan Bautista bilang halimbawa ng tunay na pagpapatotoo kay Kristo.  Katulad ni Juan Bautista, tayo ay hinahamon na manindigan sa katotohanan.  Ito ay nangangahulugan ng pagpili natin sa tama at hindi sa mali sa tuwing tayo ay nagdedesisyon sa buhay.  Sinasabihan din tayong sikaping tanggalin ang ating mga masasamang pag-uugali at tahakin ang daan tungo sa tunay na pagbabalik-loob.  Dito nakasalalay ang maligayang pagdiriwang ng Pasko.  Kapos man tayo sa pera o wala man tayong bagong damit o gamit ay magiging masaya pa rin ang ating paghahanda sa kapaskuhan.  Ito ay sapagkat alam natin ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan sa Kapaskuhan.  Tanging si Jesus ang dahilan ng ating pagdiriwang. Jesus is the “Reason of the Season”.  Sana ay maituon natin ang ating sarili sa tunay na kaligayahan ng kapaskuhan! Ipinaskil ni kalakbay ng kabataan

kiliti-ng-diyos.blogspot.com/2014/12/kaligayahan-ng-kapaskuhan-unang-araw-ng.html

*******************************************************************************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to: Friday of the 3rd Week of Advent

This entry was posted in zz. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s